Oto Tamir Boyaları

Universal Akrilik Tiner

Akrilik 2K Düz Renk, Bazkat ve Akripol Verniklerde kullanılmak üzere geliştirilmiş tiner